Lukket og Åben klasse minimum 1 plads 1.000      
           
 Dato Forenings - bane  Vinder  Nr. 2  Nr. 3  Resultater
07 - februar Holstebro Lukket Per Hansen Tommy Hansen Finn Laurit6sen Listen
07 - februar Holstebro Åben Per Hansen Peter Terkelsen Tommy Brock  
           
19 - marts Skjern Allan Kristian Obitsø Lars Jespersen Claus Kragh  
24 - marts Ribe Henrik Hansen Lars Jespersen Peter Terkelsen  
           
16 - maj Krogager Lars Jespersen Peter Terkelsen Claus Kragh  
04 - juni  Strellev/Lyne  Claus Kragh Peter Terkelsen Henning Kragh  
12 - juni Tranekær/Tullebølle  Jesper Thinggaard Nielsen Tommy Broch Henrik Hansen  
02 - juli DM Assing Karl Kristian Andersen Allan Dahl Rasmus S. Jakobsen  
           
08 - august Ølgod Claus kragh Lars Jespersen Peter Terkelsen  
           
27 - august All Stars skydning. Lars Jespersen Michael Von Rønne Rasmus Jacobsen  
           
04 - sept. Hedensted St. Dalby Lars Jespersen Brian Nielsen Bo Julsen  
           
           
           
           
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Nr Navn klub 1 plads 2 plads 3 plads
  Lars Jespersen Skjern      
  Brian Pedersen Grindsted      
  Per Hansen        
  Søren Astrup Sevel      
  Ivan Mølgaard Mors      
  Peter Terkelsen Esbjerg      
  Hans Nielsen Flejsborg      
  Klaus Kragh        
  Allan O. Kristensen MSK      
  Allan Dahl Strandager      
  Jørn Olsen KFK      
  Christian Kruse KFK      
  Tommy Broch Ansager      
  Frank Pedersen KFK      
  Poul Clausen FFF      
  Steen Hansen Roskilde      
  Flemming Bakkegaard Fredericia      
  Torben Broløs Hedehusene      
  Tommy Hansen Sevel      
  Søren Larsen Esbjerg      
  Arne Larsen FFF      
  Harny Rasmussen Strandager      
  Harny Rasmussen Strandager      
  Jesper Kjep Hedehusene      
  Johanes Rode Lund      
  Peter Kolding Ansager      
  Tommy Hansen Holstebro      
  Karl Kristian Andersen Flejsborg      
  Kim Holst Sevel      
  Kim Hansen Sevel      
  Torben Dalgaard Sevel      
  Jacob Højkær Sevel      
  Finn Lauritsen        
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

07-09-2016